راستشو بگو چجوری نماز می خونی؟

نمازی که به صورت آزمایشی خوانده می شود "الکی" است.

نمازی که برای گرفتن پاداش خوانده می شود "پولکی" است.

نمازی که سریع خوانده می شود"موشکی" است.

نمازی که بدون حضور قلب خوانده می شود "آبکی"است.

نمازی که برای رسیدن به مقام خوانده می شود "پفکی"است.

نمازی که با حضور قلب و خلوص نیت خوانده می شود "راستکی" است که از همه ی نماز ها بهتر است.

حالا تو چطوری نماز می خونی؟


[ بازدید : 206 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 18 خرداد 1394 ] [ 13:47 ] [ بهاره خلجی ]
[ ]